tel. +32 9 335 88 86    |    gsm +32 493 49 72 64    |    annabel.bourgois@gmail.com

Toevoegingen: hoe minder hoe beter

 

In een gebied dat zo uitgestrekt is als dat van zelfverbetering, is het moeilijk om vast te stellen wie de juiste antwoorden heeft. Het is eerlijk om te zeggen dat het wemelt van de antwoorden. Duizenden ideeën en concepten zijn gevormd waaruit je kunt kiezen. Er is echter één onderwerp dat nooit echt besproken is geweest, een onderwerp waar we in Idenics naar refereren als “toevoegingen”.

 

Zeker, we kunnen stellen dat de gefixeerde ideeën, overtuigingen en beslissingen waarin iemand vastzit, dingen zijn waar iemand beter van verlost zou zijn, toevoegingen aan de essentie van een individu. Maar wanneer we spreken over toevoegingen in Idenics, hebben we het voornamelijk over de verklaringen, de explicaties die iemand er op nahoudt wanneer hij of zij in pijn is en op zoek is naar een antwoord als verklaring van de persoonlijke ongewenste conditie. Deze verklaringen geven een tijdelijke verlichting en daarom, omdat het de pijn eventjes minder maakte, zelfs al was de uitwerking ervan maar tijdelijk, houdt de persoon eraan vast. De persoon heeft nog steeds de ongewenste conditie maar heeft nu ook nog een verklaring, die toegevoegd werd aan de conditie.

 

De voornaamste bron van toevoegingen in die omstandigheden is de persoon zelf. De hoeveelheid rommel die iemand zichzelf kan aanpraten in een poging te begrijpen wat er verkeerd is aan zichzelf, is onvoorstelbaar. Onze eigen antwoorden op vragen die we onszelf stellen als “Wat is er mis met mij?” en “Waarom doe ik dat toch?” kunnen een bron van voortdurende ellende zijn.  De meeste antwoorden die we verzinnen zijn speculatief en het gevolg van ons denken in plaats van een directe observatie.  Het risico van zelf-onderzoek is dat je kunt vastzitten in een speculatief antwoord of verklaring.

Omdat ze er zelf niet uit geraken, gaan mensen hulp vragen aan anderen in de hoop dat zij een antwoord hebben op hun vragen. Een zoektocht doorheen het gebied van therapie en zelfverbetering zal je een bijna oneindig aantal theorieën opleveren om je conditie te verklaren. Het is een algemeen begrip dat wanneer iemand lijdt aan een ongewenste conditie, hij of zij kwetsbaar is en daardoor gemakkelijk ten prooi valt aan charlatans. Echter, wanneer mensen in pijn zijn, zijn ze vatbaar voor iets ergers dan charlatans. Mensen die lijden hebben de neiging om toevoegingen aan te nemen.

 

Of ze nu correct zijn of niet, explicaties moeten alleen maar aanvaard worden om tijdelijke verlichting te bieden. Bijvoorbeeld, Jan gaat naar een medium en vraagt: “Waarom voel ik me zo mentaal uitgeput de laatste tijd? Het medium zegt: “Wanneer je slaapt, komen er buitenaardse wezens die je hoofd bestralen en dat maakt je zwak.” Jan denkt bij zichzelf, “Ik voel me in de ochtend inderdaad buitengewoon sloom. Ja, dat klopt!”  Jan voelt zich beter omdat het antwoord een uitleg geeft aan zijn conditie; maar hij heeft nog steeds die conditie.

 

Hier is een ander voorbeeld: Jane heeft een laag zelfbeeld. Ze koopt een boek. “Hoe je zelfvertrouwen vergroten”. De auteur van het boek schrijft: “De reden waarom je een laag zelfbeeld hebt is omdat je ouders jou ideeën opgedrongen hebben toen je een kind was.” Jane denkt bij zichzelf: “Mijn vader vertelde me inderdaad dat ik waardeloos was. Ja, dat klopt!” Het zou kunnen dat het feit dat haar vader zei dat ze waardeloos was verbonden is aan haar conditie van een laag zelfbeeld, en doordat ze dat opmerkt ervaart ze misschien een verbetering op dat vlak. Maar omdat er nog meer te inspecteren valt om volledig vrij te komen van die conditie is de verbetering van korte duur. Jane voelt zich de rest van de dag beter maar de volgende dag, wanneer haar baas tegen haar schreeuwt hervalt ze in haar oude patroon van een laag zelfbeeld.

 

Sommigen kunnen nu wel gaan argumenteren dat ze zich tenminste tijdelijk beter voelde. En als dat het enige zou zijn, is er geen enkel probleem. Maar omdat ze zich “beter voelen”, houden mensen vast aan explicaties, verdedigen ze diezelfde explicaties en leven hun leven overeenkomstig die verklaringen die de conditie teweegbracht, zonder deze ooit maar te onderzoeken. In die omstandigheden hebben de mensen nog steeds hun ongewenste conditie  en daarenboven hebben ze iets wat ze voorheen niet hadden, de explicatie die nu verbonden is met de conditie – toegevoegd aan de conditie.

 

Als je ooit spreekt met iemand die jaren therapie heeft gehad, merk je algauw op dat ze uren en uren zouden kunnen zitten praten over al de explicaties en redenen die ze hebben om hun condities te verklaren terwijl ze nog steeds last hebben van diezelfde condities. Waar je feitelijk naar luisterde waren toevoegingen.

 

Mensen lijken aangetrokken tot en hunkeren naar toevoegingen. Wat aan de basis van het probleem ligt, wordt naar verlangd in de oplossing ervan. Daarom zullen die professionelen in het veld van zelfverbetering en therapie, die de meeste verklaringen en antwoorden zullen verkopen, de meest welstellende zijn. Ironisch genoeg, zullen juist die mensen het meest beloond worden die de meeste kansen geven aan hun cliënten om nog meer toevoegingen op te stapelen. Die mensen zouden geen werk hebben, moest er geen vraag naar zijn. In dit geval de vraag naar antwoorden en verklaringen.

 

Er is een filosofie die al eeuwenlang lippendienst, maar weinig toepassing kreeg: dat mensen uniek en verschillend zijn en dat alle antwoorden die ze zoeken met betrekking tot zichzelf in zichzelf aanwezig zijn. De meeste mensen zijn het vast eens met deze filosofie. En toch, wanneer we op zoek gaan naar hulp, hebben anderen antwoorden klaar voor jou. Maar als je uniek en verschillend bent, en de antwoorden te vinden zijn in jezelf, hoe zou iemand anders dan de antwoorden voor je hebben?

 

Als de antwoorden in jezelf aanwezig zijn, dan is het een kwestie van die te kunnen vinden. The Idenics beoefenaar begeleidt dit proces en helpt mensen de informatie te krijgen die ze voorheen niet konden vinden. De vragen en technieken die gebruikt worden om dit te bereiken, inclusief de concepten waarop deze processen gebaseerd zijn, maken deel uit van de werktuigen van de beoefenaar. In Idenics noemen we deze werktuigen de techniek van het onderwerp. Maar om het ware terrein van deze werktuigen te vatten, moet men de werkwijze van Idenics volledig begrijpen. En alleen door de toepassing van Idenics’ techniek met deze werkwijze, kunnen de cliënten van de beoefenaar de ware magie en het volle profijt ervan ondervinden.

 

In Idenics proberen we iemand zo min mogelijk de kans geven toevoegingen te maken, iets wat we in Idenics doen door een niet-oordelende houding. Iemand zou nooit ten volle de Idenics toepassing kunnen begrijpen zonder eerst het Idenics concept van toevoegingen ten volle te vatten: een concept dat nogal ver-strekkend is. Het volgende voorbeeld illustreert dit:

 

Er is veel belang gehecht aan het vertrouwen dat de cliënt hoort te hebben in de beoefenaar. Ik ben het er zeker mee eens dat de cliënt de beoefenaar moet vertrouwen, maar het is minstens zo belangrijk, zo niet belangrijker, dat de beoefenaar de cliënt vertrouwt. Ik heb het volste vertrouwen in mijn cliënten dat zij alle informatie hebben die we ooit nodig zullen hebben om hun zaken op te lossen. Wie anders zou die informatie hebben? Niemand anders heeft hun leven geleid, heeft hun ervaringen gehad,  of zou weten hoe dit individu gereageerd heeft in een moment van verwarring. De informatie is misschien niet onmiddellijk beschikbaar voor de cliënt, maar samen kunnen we de informatie vinden. De voorbije 25 jaren, heb ik nog nooit een cliënt moeten vragen om mij te vertrouwen. Wanneer ik hen vertrouwde, hebben zij mij vertrouwd.

 

Mensen vinden het moeilijk te geloven hoe snel mensen herstellen van condities waar ze al jaren last van hadden en waarop ze al zoveel verschillende systemen en methodes op toegepast hebben. Hier zijn enkele van mijn observaties na een kwart eeuw van Idenics met duizenden mensen: mensen zijn er niet zo slecht aan toe als ze zelf willen geloven of als anderen hen zouden willen doen geloven. De meesten kunnen dit werk heel gemakkelijk aan als we zelf niet in de weg staan. Wat ik daarmee bedoel is dat we zelf geen commentaar geven, oordelen, evaluaties, suggesties, meningen of advies geven – hetgeen iemand alleen maar de kans geeft om nog meer toevoegingen op te slaan.

 

In  Idenics vertrouwen we op onze cliënten, we geloven in onze cliënten en respecteren hun uniek zijn en hun zelf-determinisme. We plaatsen onze integriteit in wat we doen boven ons verlangen naar expansie en financieel succes. Het is niet altijd een gemakkelijke weg, maar onze cliënten stellen het goed en dit is de grootste beloning voor wie actief is in deze business.

Of je nu naar ons komt voor diensten of niet, ik hoop dat wat ik gezegd heb over toevoegingen jou van nut is geweest.

 

Mike Goldstein

Vertaling Annabel Bourgois