tel. +32 9 335 88 86    |    gsm +32 493 49 72 64    |    annabel.bourgois@gmail.com

De filosofie van Idenics

 

Er is veel geschreven over de concepten en technieken van het onderwerp Idenics. Hier wil ik het hebben over de filosofie van Idenics. Hierin ligt de sleutel tot succes in het toepassen van dit systeem.

 

De meeste zelfverbeteringsmethoden en therapieën hebben de onderliggende overtuiging dat de autoriteit die het systeem toepast of onderwijst meer weet dan de persoon die om hulp komt. Dat hij beter weet wat goed is voor de cliënt, en in zekere zin boven de persoon staat die naar de therapie komt voor hulp. Er is, bijvoorbeeld, de goeroe die het pad uitstippelt dat zijn volgelingen moeten bewandelen. Of de therapeut die beslist welk onderwerp een probleem vormt voor de patiënt.

Zulke ideeën kunnen openlijk geuit worden of stilzwijgend mee ingestemd, de basisveronderstelling van de autoriteit op het gebied is dat hij beter weet dan de cliënt wat er werkelijk aan de hand is.

 

Het voorgaande is niet geschreven met het doel om andere systemen te bekritiseren. Ik ben ervan overtuigd dat ook zij de beste bedoelingen voorhebben en mensen willen helpen. Om de filosofie van Idenics beter te begrijpen is het nuttig om te zien wat er in andere methodieken gedaan wordt in vergelijking met Idenics.

 

In de toepassing van Idenics, zal de beoefenaar niet uit de hoogte handelen maar samenwerken met de cliënt. In Idenics gaan we ervan uit dat elke persoon uniek is en dat niemand anders precies kan zeggen hoe het is of zou moeten zijn voor een ander. In Idenics stemmen we in met het idee dat alles wat iemand wilt of hoort te weten over zichzelf, in zichzelf aanwezig is. In die zin is er ook geen pad dat gevolgd moet worden in Idenics. De beoefenaar van Idenics gaat er dan ook nooit van uit dat hij iets weet over de cliënt en hij beslist ook niet welk onderwerp opgenomen moet worden in de sessie. Door een unieke vorm van vragen stellen is de Idenics-cliënt in staat om een onderwerp te inspecteren met nieuwe perspectieven – een activiteit die meestal enorm veel  inzicht geeft in een probleemgebied. Maar het is de cliënt die zegt welk gebied aangepakt moet worden, die kijkt en die inzichten krijgt. The Idenics beoefenaar ondersteunt eenvoudigweg dit proces.

 

We kunnen mensen slechts bijstaan in de mate dat we de ware aard van het individu herkennen zonder toevallige veronderstellingen die ons begrip beperken. Het toepassen van deze filosofie is heilzaam niet alleen voor de cliënt maar ook voor de beoefenaar gezien die laatste niet langer gebukt hoeft te gaan onder het juk van geveinsde alwetendheid.

 

In Idenics hebben we geen vaste overtuigingen over jou; geen vooropgestelde doelen die je zou moeten bereiken of ideeën over hoe je zou moeten zijn. In Idenics respecteren we je kwaliteiten en hebben een inherent vertrouwen in jou op je pad naar zelfrealisatie.

 

Mike Goldstein

Vertaling Annabel Bourgois